Goede doelen door ons ondersteund

Goede doelen

Daan Theeuwes Fonds

Sinds 2020 ondersteunen wij het vriendenprogramma van het Daan Theeuwes Fonds.

Het vriendenprogramma van het Daan Theeuwes Fonds voor jongeren met zeer ernstig niet-aangeboren hersenletsel richt zich op de verandering in de relatie met familie en vrienden, waardoor de jongere niet als patiënt wordt gezien, maar gewoon erbij hoort.

 

Vroegere ondersteuningsprojecten

Van 1988 tot 2019 is de Lions Club Venray, in nauwe samenwerking met de Vereniging Spierziekten Nederland, in staat geweest vele tientallen kinderen met spierdystrofie een onvergetelijke vakantie te bieden op Texel.

Spierdystrofie is een progressieve, niet te stoppen aandoening van de spieren, met als gevolg dat deze jongeren rond hun tiende jaar in een elektrische rolstoel belanden, hun lichamelijke krachten steeds verder achteruit gaan en waarbij vaak op "latere" leeftijd ademhalingsondersteuning noodzakelijk is. 

 

Gasten van het Tesselhuus

Het "Tesselhuus" is een prachtig aangepaste bungalow, waar deze kinderen met hun begeleiders van een heerlijke vakantie kunnen genieten.

Ook steunde de Lions Club de Stichting On Wheels, een stichting die vervoermiddelen zoals aangepaste campers te huur aanbiedt waardoor het hele gezin op vakantie kan.

Via de Stichting Spieren voor Spieren steunen wij wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten.

Bovendien ondersteunde de Lions Club Venray de afgelopen jaren nog vele andere doelen:

Jongeren die om uiteenlopende redenen, hun draai in het reguliere aanbod niet kunnen vinden, zoeken elkaar op straat op en vormen hanggroepen. Onze samenleving is slecht ingericht voor groepen jongeren. Synthese heeft in 2000 een busproject gestart, waarbij een mobiele ontmoetings- en recreatieplek wordt geboden. Wij hebben een belangrijke bijdrage geleverd in de aanschaf en exploitatiekosten.

Steeds vaker wensen ongeneeslijk zieken de laatste periode van hun leven door te brengen in hun vertrouwde omgeving. Voor de naaste omgeving vaak een zware en nauwelijks vol te houden taak. Er zijn vrijwilligers, die daarbij hulp kunnen bieden. De Stichting Vrijwillige Terminale Zorg Noordelijk Noord-Limburg is zo'n groep vrijwilligers. Zij zijn getraind voor dit werk door een speciale cursus, die zij gevolgd hebben en zijn daardoor in staat zowel praktische als psychische ondersteuning te bieden.

Ook ondersteunden wij de Stichting Hospice Zenit te Venray. Het hospice is een centrum voor palliatieve zorg, waar mensen hun laatste levensfase in een thuisomgeving kunnen doorbrengen in het bijzijn van familie. Het hospice richt zich in eerste instantie op de regio Venray, Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum en Sevenum. Het centrum staat midden in een natuurlijke, rustige en huiselijke omgeving (op het terrein van het ziekenhuis Vie Curi) en is gemakkelijk bereikbaar voor familie, mantelzorgers en vrijwilligers. Het hospice is in 2005 geopend.

 

Ambulance-sloep op de Filippijnen

Op de Filippijnen hebben wij de kliniek in Tagabaca ondersteund. De kliniek is vanwege gebrek aan geld en vervoer veelal onbereikbaar voor de zeer arme populatie. Door het verschaffen van een 'ambulance-sloep' kan een varende doktersdienst onderhouden worden en daarmee de zorg naar de mensen toe te brengen.

Een ander doel wat wij ondersteunen is het project 'Leefstijl voor jongeren'. Deze door Lions ontwikkelde methode probeert jongeren al in de beginfase van hun ontwikkeling een respectvolle houding naar anderen in onze maatschappij aan te leren.

Diverse lokale doelen hebben wij kunnen helpen met een donatie: Stichting B.E.S., Stichting Erato, Bond van Wapenbroeders, Vrienden van Seurenheide, Stichting Kindervakantiewerk Venray en Stichting Odapark Venray.

Maar ook internationaal: LCI Mazelen, Ebola.